kataforetické lakovanie

VÝHODY

Výhody kataforetického lakovania

Medzi hlavné výhody a prednosti je možné vymenovať :

  • minimálne zaťaženie životného prostredia vďaka veľmi nízkemu obsahu rozpúšťadiel, minimálnemu množstvu emisií, pevných odpadov a odpadových vôd
  • vysoká korózna odolnosť povlaku (aj cez 1000 hodín v soľnej hmle) pri relatívne malej hrúbke
  • rovnomerná hrúbka povlaku po celom povrchu lakovanej súčasti vrátane ťažko prístupných miest, hrán, rohov a dutín, možnosť riadenia hrúbky vrstvy
  • vysoká priľnavosť a mechanická odolnosť povlaku
  • vysoká hospodárnosť – minimálne straty farvy vďaky prakticky materiálovo uzatvorenom okruhu (prakticky 100% výťažnosť farvy)
  • ľahká automatizácia a kontrola procesu, nízka prácnosť
  • minimálna tvorba kvapiek alebo „závojov“
  • možnosť vrchného lakovania rôznymi typmi lakov
  • bezpečnosť – nie sú potrebné žiadne mimoriadne opatrenia proti požiaru , výbuchu , alebo zvláštne opatrenia pre bezpečnosť práce
  • nízke zaťaženie pracovného prostredia

Oproti týmto hlavným výhodám stoja v podstate iba dve nevýhody a to vysoké investičné náklady a problematická zmena odtieňa farby.

Maximálny rozmer upravovaného dielu 2600 x 1500 x 400 mm, s hmotnosťou max. 300 kg.