kataforetické lakovanie

OBLASTI POUŽITIA

Oblasti použitia kataforetického lakovania

O rozvoj kataforetického lakovania sa najviac pričinil automobilový priemysel, predovšetkým stále sa zvyšujúce technické a ekonomické požiadavky na lakovanie karosérií aj ostatných odoberateľných dielov. Priemyslovo bola kataforéza v automobilovom priemysle nasadená v druhej polovici 70 – tých rokov minulého storočia. Dnes sa však vzhľadom k vysokej kvalite a úžitkovým vlastnostiam povlaku, ekologickým a v neposlednom rade aj ekonomickým aspektom sa kataforéza používa stále viac a stáva sa štandardom aj v celom rade ďalších odvetví a aplikácií :

 • automobilový priemysel (karosérie, odoberateľné diely,...)
 • strojársky priemysel
 • letecký priemysel
 • stavebný priemysel (stavebné elementy)
 • domáce spotrebiče (práčky, chladničky)
 • elektrické prístroje
 • radiátory
 • klimatizační zariadenia, ventilátory
 • traktory, poľnohospodárske a stavební stroje a zariadenia
 • kovový nábytok
 • a ďalšie