Nechajte nám odkaz

Kontakty

Pošlite nám správu

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Webstránka
Správa

Sídlo spoločnosti
Head Office

Strojnícka 20B, 080 06 Prešov, Slovakia
email: info@ktlpresov.sk
phone (office): +421 51 77 622 04
mobil (office): + 421 948 367 500

Prevádzka
Production

Strojnícka 9, 080 01 Prešov, Slovakia
Erik Zubko
email: zubko@ktlpresov.sk
mobil (office): + 421 915 950 407

Výkonný riaditeľ
Executive director

Miroslav Gombár
email: gombar@ktlpresov.sk
mobil (office): +421 907 907 649

Kontakt pre zákazníkov

email: obchod@ktlpresov.sk
mobil (office): +421 949 173 150

  • Základné informácie o spoločnosti
  • Sídlo spoločnosti / Head Office : Strojnícka 20B,080 06 Prešov, Slovakia
  • Prevádzka / Production : Strojnícka 9, 080 01 Prešov, Slovakia
  • IČO / ID number : 47163194
  • IČ DPH / VAT number : Sk2023772014
  • Zapísaná / Registred in : OR Krajského súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo : 27944/P
  • Spoločnosť KTL, s.r.o. vznikla v roku 2013 a jej prvotným cieľom bolo vytvoriť prevádzku povrchových úprav kataforetickým lakovaním, inštaláciou a modernizáciou automatickej linky zakúpenej z bývalého podniku VAP Industry (Autodružstvo Prešov). Linku sa po nevyhnutných stavebných úpravách haly v areály spoločnosti DaM Prešov, a.s. podarilo dať do funkčného stavu v máj roku 2016, kde linka pracuje v automatickom režime s programovateľným nastavovaním.
  • Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečenie čo najvyššej kvality lakovaných súčiastok , pri vysokej operatívnosti za výhodných cenových podmienok.